Vad är Content marketing? – Strategi och tips för alla

Content marketing går ut på att värdefullt och relevant skapa innehåll för att behålla, men också intressera en definierad publik.

Det är inte alltid lätt att hitta relevant och intressant innehåll, men genom att noga göra en analys där man tar fram intresseväckande innehåll kommer ditt företag komma långt.

Med andra ord ska content marketing bygga en publik som driver en lönsam kundhandling.

Strategisk content marketing – Online

Företaget bör följa en strategisk plan där tydliga mål kring marknadsföringen finns uppsatta. Exempel på mål kan vara hur vi ska få mer trafik och hur stor ökning det ska vara, hur stor försäljning man vill ha eller hur företaget ska stärka varumärket.

Vill du läsa mer om strategisk planering? Läs vidare här!

Content Marketing – Ska bygga publik

Varför ska ett företag jobba med att bygga publik?

Varför ett företag ska jobba med att attrahera och behålla en publik är för att förtjäna deras uppmärksamhet. Ett bra förtroende mellan kund och företag skapar med tiden en lönsamhet. Företag bör därför ha som krav att jobba med att attrahera och behålla de kunder som skapar lönsamhet för företaget.

Hur jobbar man med Content Marketing? – Tips och inspiration

Idag är konsumenter mer kräsna, vilket gör att innehållet i marknadsföringen blir extra viktig. Det gäller inte att skapa vilket innehåll som helst utan som tidigare nämnt skapa relevant innehåll för kunden som också är kopplat till din verksamhet. Den röda tråden blir allt viktigare inom innehållsmarknadsföring. Vad är egentligen relevant innehåll? Läs djupare här för en bättre förståelse.

3 bra frågor att ta hänsyn till inom skapandet av företagets content

  1. Vad vill företaget uppnå med innehållet?
  2. Vem ska göra jobbet?
  3. Hur ska företaget jobba med uppföljningen?

Joe Pulizzis fyra principer inom content marketing

Joe Pulizzis har en hel del information gällande content marketing. Det kan dock skalas ner till en lättare lista.

Joes fyra content marketing principer – VEPA

  • Värdeskapande: Allt innehåll ska vara värdefullt för mottagaren
  • Egen egendom: Innehållet ska levereras från egen egendom, men spridas i andras
  • Pågående: Innehållet ska vara uppdaterat och publiceras frekvent
  • Affärsnytta: Allt innehåll ska skapa en affärsnytta