Vilka är redaktörerna?

Vi på Redaktorerna.se är en digitalbyrå som skapar tips och ger inspiration till företag när det handlar om rörlig bild, content marketing och sociala medier. Har du några frågor eller synpunkter? Hör gärna av dig till oss!

Startsida!

Rörlig bild – En kreativ marknadsföring

Idag är kreativ marknadsföring en viktig del för att nå ut till kunder. Genom denna typ av marknadsföring kan företaget snabbt och enkelt förklara komplicerade saker på ett lättare sätt. Hjärnan har nämligen lättare att ta till sig rörlig bild än textform.
Läs djupare om rörlig bild här!

Varför content marketing?

Idag är content marketing en viktig fråga. Kortfattat kan man säga att området handlar om att bygga sitt varumärke med relevant och intressant innehåll ut mot kund. Ett område som förändras varje dag och som är viktigt att hålla koll på. Det är viktigt för företagen att skapa relationer med kunderna och ta hänsyn till målgruppens önskemål och behov.

Genom att bli duktig på onlinemarknadsföring kan ditt företag förbättra sitt varumärke och bli populära bland kunder, då man inte trakasserar med reklam som inte är relevant.
Läs mer om content marketing här!

Är det viktigt att synas i sociala medier? – Fördelar och påverkan

I dagens samhälle är sociala medier ett av de smidigaste och effektivaste sätten att marknadsföra sitt företag på. Företaget kan med enkelhet synas, sälja och framförallt bygga sitt varumärke genom att dela med sig av inspiration, tips och kunskap.
Bli bra på sociala medier med hjälp av oss!

Hur blir man bra på marknadsföring? – 4 steg för en bättre marknadsföring

Skapa en marknadsplan – Exempel med mål och idéer

Här förklaras vilka aktiviteter som ska ingå. Detta skapas för att ha en planerad resa inom alla marknadsföringsutskick, vilket leder till struktur.

Satsa inte på för stora utskick

Planera vad företaget vill säga och vad målgruppen vill höra. Viktigast är att innehållet är relevant för kunden.

Hitta rätt målgrupp!

Det är av stor vikt att hitta och fokusera på rätt målgrupp. Skapar ni bra marknadsföring som inte når er målgrupp blir processen extremt ineffektiv.

Allt man gör utåt ska vara av bra kvalité

Man ska ha en snygg logo, bra utformade texter, relevant innehåll och bra kvalité på bilder etcetera. Viktigt är att kunden känner en bra känsla när de ska bli eventuella kunder hos er.

Rörlig bild inom marknadsföring

Marknadsföra med rörlig bild är ett bra och effektivt sätt för att kommunicera online. Genom att använda sig av rörlig bild inom marknadsföringen kan man på ett enklare sätt förklara komplicerade saker.